O nama

Jovo Smiljanić, dipl.ing.građ, osnivač

Ispred sebe vidite jedan deo “lične karte” preduzeća za projektovanje i inženjering u građevinarstvu “SIGMA INŽENJERING” DOO iz Novog Sada, a naša “lična karta” predstavlja preko 1000 realizovanih projekata, stručnih nadzora i inženjering poslova za stambene zgrade, hotele i motele, enterijere banaka i poslovnih prostora, zdravstvene objekte, sportske hale i škole, upravne zgrade i laboratorije, auto servise i salone, fabrike stočne hrane, farme, kolske vage do 60 tona, emisione objekte za RTV stanice i široku lepezu proizvodno-poslovnih objekata za tekstilnu, prehrambenu, metaloprerađivačku, drvnu i hemijsku industriju i sl.

U konstruktivnim rešenjima naših projekata, pored klasičnog načina izvođenja, zastupljeni su i montažni konstruktivni sistemi – armirano-betonski, čelični i konstrukcije od lameliranog drveta. Posedujemo sopstveni sistem montažnih armirano betonskih konstrukcija za industrijske i poslovne objekte koji je primenjen u preko 120 objekata. Kao potvrda zavidnog nivoa i kvaliteta naših usluga i poslovnih odnosa je uveden i usvojen sistem kvaliteta ISO 9001 u oblasti projektovanja, a potvrda za to je sertifikat jedne od najvećih evropskih sertifikacionih organizacija TUV NORD iz Nemačke.

Vrata za saradnju su Vam otvorena u “Sigma Inženjeringu” gde Vas, zajedno sa saradnicima poziva osnivač preduzeća Jovo Smiljanić, dipl. ing. građ.

Comments are closed.