Biogasna postrojenja

Predstavljamo vam okvirni pregled aktivnosti i usluga koje naša kompanija može obavljati tokom realizacije objekata biogasnih elektrana.

Naša ponuda obuhvata:

A/ Konsalting i inženjering usluge

U okviru ove ponude obavljamo usluge:

 • pomoć kod odabira lokacije (snimanje lokacije i pravljenje podloga)
 • izradu studije opravdanosti investicije
 • pribavljanje mišljenja operatera o uslovima priključenja na distributivnu mrežu
 • pribavljanje uslova za projektovanje od strane nadležnih javnih preduzeća i ustanova
 • izrada Idejnog rešenja za ishodovanje Lokacijskih uslova
 • izrada studije uticaja na životnu sredinu
 • angažovanje ovlašćene kompanije za obavljanje tehničke kontrole projektne  dokumentacije
 • pribavljanje saglasnosti na projektno-tehničku dokumentaciju
 • podnošenje zahteva za dobijanje Građevinske dozvole putem objedinjene elektronske procedure (CEOP)
 • prijava početka radova
 • podnošenje zahteva za tehnički pregled izvdenenog objekta
 • podnošenje zahteva za Upotrebnu dozvolu

 

B/ Izrada projektno–tehničke dokumentacije

Po dobijanju Lokacijskih uslova, projektne dokumentacije od isporučioca tehnologije i opreme, izrađujemo projektno-tehničku dokumentaciju i to:

 • projekat za Građevinsku dozvolu (PGD)
 • projekat za izvođenje (PZI)

Projekti se izrađuju za sve vrste radova i instalacija:

 • arhitektonsko-građevinski projekat
 • projekat termo-mašinskih instalacija
 • projekat elektro instalacija
 • projekat hidro-tehničkih instalacija
 • projekat internih saobraćajnica
 • projekat infrastrukturnih instalacija i ograde kompleksa

 

C/ Stručni i obračunski nadzor

Ova usluga obuhvata obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem svih građevinskih radova i instalacija sve do završetka objekta. Za obavljanje stručnog nadzora imenuje se Nadzorna služba sastavljena od licenciranih inženjera za svaku vrstu radova.
Takođe, nadzorna služba obavlja i konačni finansijski obračun izvedenih radova.
Članovi nadzorne službe učestvuju u radu komisije za Tehnički pregled izvedenog objekta

 

Comments are closed.