Energetska efikasnost

 

Prema Pravilniku o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (Službeni glasnik RS broj 69/2012 od 20.07.2012. godine) izrađujemo Elaborat energetske efikasnosti koji sadrži sve proračune, tekst i crteže u skladu sa propisom kojim se uređuju energetska svojstva zgrada.

Vršimo energetski pregled zgrada, vrednovanje stavki prilikom energetskog pregleda zgrada, izradu izveštaja o obavljenom energetskom pregledu i izdavanje energetskog pasoša – sertifikata o energetskim svojstvima zgrade koji ima sadržaj i izgled u skladu sa Pravilnikom.

Takođe izrađujemo Investicione programe sanacije energetskih gubitaka zgrade.

 

Prema Zakonu o zaštiti od požara (Službeni glasnik RS broj 111/09) izrađujemo Glavne projekte zaštite od požara, koji sadrže sve proračune, tekst i crteže u skladu sa propisom kojim se uređuju.

 

 

Comments are closed.