Konstrukcije SIGMA

Unapređenje i razrada konstruktivnih sistema za objekte vrlo različitih namena , stalna je praksa u projektantskom timu za konstrukcije u “Sigma inženjeringu”.

Iz toga je rezultiralo nekoliko specifičnih konstruktivnih sistema za industrijske objekte (trozglobni luk sa zategom u čeličnoj konstrukciji, dvopojasni montažni armiranobetonski krovni nosač, drveni lamelirani nosači raspona do 36 m , montažni silosi manjih kapaciteta idr.).

U zavisnosti od namene objekta, potrebnih raspona i drugih uslova (vlaga, požar i sl.) objekte projektujemo:

  • u montažnom armirano betonskom sistemu (poslovni objekti i industrijski objekti raspona do 30 m)
  • u sistemu montažne čelične konstrukcije, raspona prema potrebi
  • u sistemu drvenih lameliranih konstrukcija, izveden raspon od 36 m
  • u klasičnom načinu izvođenja
  • konstrukcije posebnih namena (kolske vage, transportni sistemi, kranske staze, RTV predajnici i dr.)

 

 

 

 

 

Comments are closed.