Stambeni objekti

Prema priznanju naših investitora – naručilaca projekata, projektna rešenja stambenih objekata odlikuju se vrlo uspelom kompozicijom i organizacijom prostora. Struktura stambenih jedinica, njihova veličina, kao i odnos korisnih i pratećih sadržaja, kao što su komunikacije i pomoćni prostori, usklađeni su sa zahtevima kako tržišta tako i struke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.